Liturgia boska

Bardzo istotne w liturgii Wielkanocnej jest to, że dopełnia się porządku katolickiego oraz chrześcijańskiego. Obowiązkowo odbywa się bardzo uroczysta liturgia czyli Liturgia Ewangelii według pierwszego rozdziału ze świętego Jana a także śpiewa się w wielu jeżykach treść liturgiczną. Ponieważ tradycja ta znana jest od dawna więc śpiewa się i odprawia liturgię w kilku językach, takich jak grecki, łaciński, a także cerkiewnosłowiański. Jest to znak uniwersalnego, a także kosmicznego porządku.

Liturgia boska to odprawianie mszy według tradycji zgodnie z Testamentem. Uważa się i takie jest przesłanie wiary, że jest to kosmiczny triumf wiary. Podczas mszy śpiewa się trop arion paschalny, a wierni namaszczeni są olejkami świętymi. Po mszy czyli liturgii kapłan święci artos. Artos to chleb, który przeznaczony jest do tego, aby był rozdany wiernym. Liturgia paschalna jest bardzo skomplikowana a na dodatek jest to liturgia bardzo stara, która celebrowana jest od dawna. Ma ona wielowiekową tradycję, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Znak uniwersalizmu a także wiary, to wszystko ma miejsce podczas liturgii i mszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *