Znaczenie Baraneka Bożego

Angus Dei oznacza Baranka Bożego. Według Nowego Testamentu tak nazywany był Jezus Chrystus przez Jana Chrzciciela. Baranek Boży zatem stał się głównym atrybutem i znakiem rozpoznawczym w wierze chrześcijańskiej. Nazwa Angus dei była nazwą, która odwoływała się do nauki starotestamentowej. To właśnie ofiara z baranka była składana Bogu i co ważne, była ona jednym z niezwykłych elementów celebrowania święta Paschy. Uważano i taką przyjęto zasadę, że Baranek Boży będzie symbolizował ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył on dla odkupienia ludzkości.

Baranek Boży jest zatem sprzedawany jako niezbędny elementem, który powinien być eksponowany przed świętami oraz w trakcie świąt. Warto zapamiętać, że w Polsce Baranek Boży czyli agnusek, to często także baranek wielkanocny, medali wykonany z wosku, który został poświecony przez papieża. Na awersie odciśnięta jest podobizna Jana Chrzciciela a na rewersie jest Baranek. Medalik, taki uosabiający dobro, miał właśnie chronić przed złymi mocami oraz chorobami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *